Thông tin tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 7 (năm 2021)
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 07/01/2021 Lượt xem: 60


Theo Công văn số 1840/TTLĐNN – TCLĐ ngày 04/12/2020 của Trung tâm Lao động nước ngoài “Về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 7 (năm 2021)”. Theo thỏa thuận được ký kết giữa Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công ty Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức thuộc Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức về việc tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh. (Thông báo đính kèm-Tải về).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 05/12/2020 đến ngày 15/02/2021, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận thông báo đến Nhân dân được biết và đăng ký tham gia.

Phòng LĐTB&XH


Quản lý video Quản lý video

// ]]>