Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 07/01/2021 Lượt xem: 96


Thực hiện Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là Tổ chức IM Japan); trên cơ sở phương án được lãnh đạo Bộ phê duyệt và thông báo tiếp nhận thực tập sinh của Văn phòng Tổ chức IM Japan tại Việt Nam, Trung tâm lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam Đợt 01 năm 2021. (Thông báo đính kèm-Tải về).

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận thông báo đến người lao động được biết để đăng ký dự tuyển. Mọi tư vấn, giải đáp cho người lao động do Sở lao động, Thương bình và Xã hội thành phố sẽ tiếp nhận và giải thích.

Phòng LĐTB&XH


Quản lý video Quản lý video

// ]]>