Cẩm Lệ tổng kết phong trào thi đua năm 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 25/01/2021 Lượt xem: 39

Chiều 25/1, UBND quận Cẩm Lệ tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021.


Quang cảnh hội nghị

Từ đầu năm 2020, UBND quận Cẩm Lệ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thực chất. Từ tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ trong năm qua được triển khai đồng bộ, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, hoạt động hiệu quả, góp phần kiểm soát tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, UBND quận Cẩm Lệ đã khen thưởng đột xuất cho 13 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng chuyên đề cho 245 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Các cá nhân, tổ chức được tuyên dương, khen thưởng

Dịp này, UBND quận Cẩm Lệ cũng đã tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020./.


Quản lý video Quản lý video

// ]]>