Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 19/03/2021 Lượt xem: 46

Chiều 18/3, Quận uỷ Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 04 ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.


Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả tích cực, thời gian qua, công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trên địa quận còn tồn tại nhiều khó khăn. Trong đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực hiện tốt việc quản lý, phân công công tác cho đảng viên; một số nơi thực hiện chưa đúng quy định về đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, còn trông chờ vào sự tự giác của đảng viên. Bên cạnh đó, một số nơi chưa thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thiếu chủ động đấu tranh khi đảng viên vi phạm. Để tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Quận uỷ Cẩm Lệ quán triệt và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 04 ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ trong thời gian đến để từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, có trình độ, năng lực công tác, tư duy sáng tạo, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đức Ngô - Lê Đô


Quản lý video Quản lý video

// ]]>