Thường trực Thành uỷ làm việc với Quận uỷ Cẩm Lệ về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 08/04/2021 Lượt xem: 283

Chiều ngày 06/4, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng có buổi làm việc với Quận uỷ Cẩm Lệ về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc.


Quang cảnh làm việc Thành ủy Đà nẵng với Quận ủy Cẩm Lệ

Ngay sau khi Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai và ban hành Kế hoạch số 17 ngày 29/12/2016 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quận uỷ Cẩm Lệ đã tổ chức học tập, quán triệt, và ban hành chương trình hành động thực hiện trong toàn Đảng bộ với những nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể.

Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiều đảng viên, cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng bị xử lý kịp thời; nhiều tổ chức, cá nhân gắn với những việc làm hay, ý nghĩa được biểu dương, khen thưởng, góp phần lan toả những giá trị tư tưởng, đạo đức tốt đẹp theo gương Bác.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Quận uỷ Cẩm Lệ, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng đề nghị tập thể Ban thường vụ Quận uỷ và các cấp uỷ Đảng quận Cẩm Lệ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các mặt công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để thể hiện tính nghiêm minh của Đảng.

Xác định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng đề nghị Quận uỷ Cẩm Lệ nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Quận uỷ và cấp uỷ trực thuộc cho phù hợp khi bắt đầu thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị trên nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết lần thứ 22 Đảng bộ thành phố theo hướng linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương và khu dân cư.

Cho rằng việc phát triển đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, Bí thư Thành uỷ yêu cầu tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành và các cấp uỷ trực thuộc phải vào cuộc đồng bộ để khắc phục tình trạng tỷ lệ phát triển đảng viên bị sụt giảm so với các năm trước. Cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng phải làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, hỗ trợ và tạo động lực để quần chúng phấn đấu vào tổ chức Đảng.

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) tiếp tục đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban Tổ chức Thành uỷ sớm nghiên cứu tham mưu, ban hành khung hướng dẫn, biểu mẫu đánh giá đảng viên phù hợp với từng vị trí công việc hiện tại của đảng viên; rà soát, sửa đổi Kế hoạch số 17/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ theo hướng tiếp cận mới, trên tinh thần kiên trì nhưng phải đổi mới để phù hợp với tình hình thực tiễn; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong năm 2021./.  

Đức Ngô - Văn Vĩnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang