THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÒNG 1 VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN CẨM LỆ NĂM 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 12/04/2021 Lượt xem: 509Quản lý video Quản lý video

// ]]>