Cẩm Lệ: Công bố quyết định bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/07/2021 Lượt xem: 304

Sáng 01/7, UBND quận Cẩm Lệ công bố quyết định bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường.


Thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ ký quyết định bổ nhiệm 06 đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ giữ chức vụ Chủ tịch UBND các phường; bổ nhiệm 12 Đảng uỷ viên giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND các phường; các quyết định bổ nhiệm có thời hạn trong 05 năm. Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Quận uỷ Cẩm Lệ gửi lời chúc mừng và đề nghị chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, quy định mới khi bước vào thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị để thực hiện hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Đức Ngô-Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>