Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của KBNN Cẩm Lệ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 30/07/2021 Lượt xem: 107

Từ đầu năm 2021 với nhiều khó khăn trong tình hình chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19; cùng với đó là những thay đổi trong hoạt động nghiệp vụ với việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị với nhiều văn bản, chính sách, đề án mới...; song với sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ cùng sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban giám đốc, công chức, KBNN Cẩm Lệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao với một số kết quả đạt được.


Trong công tác quản lý quỹ NSNN, KBNN Cẩm Lệ đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và các Ngân hàng phối hợp thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các biện pháp theo chỉ đạo của UBND quận trong công tác tổ chức thu NSNN; tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thường xuyên, liên tục, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách cho lãnh đạo các cấp trên địa bàn. 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 381,98 tỷ đồng, trong đó số thu NS địa phương theo chỉ tiêu giao là 329,51 tỷ đồng, đạt 72,82% so với chỉ tiêu dự toán được giao trong năm.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chi cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu sát, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. KBNN Cẩm Lệ đã chủ động phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch quận và các Ban quản lý dự án của quận triển khai nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức quy định. Trong đó, ưu tiên kiểm soát thanh toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí phục vụ bầu cử các cấp trên địa bàn. Đến nay, chi đầu tư XDCB đã giải ngân được 255,89 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố là 217,29 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách quận là 38,60 tỷ đồng đạt 66,1% so với chỉ tiêu dự toán giao); tổng chi thường xuyên qua KBNN Cẩm Lệ là 320,03 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương là 39,72 tỷ đồng, ngân sách thành phố là 29,02 tỷ đồng, ngân sách quận phường là 251,20 tỷ đồng đạt 51,75% so với chỉ tiêu dự toán giao).

Trong quá trình kiểm soát thanh toán đã trả lại hướng dẫn đơn vị hoàn thiện 2.454 món chi với số tiền 271 tỷ đồng.

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý: KBNN Cẩm Lệ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong các hoạt động nghiệp vụ, trong quản lý tiền, tài sản của Nhà nước và quản lý tổ chức thu, chi tiền mặt. Theo đó, đảm bảo không để tiền giả, tiền không đủ điều kiện lưu thông lọt vào kho; đã trả lại 22 món tiền nộp thừa với tổng số tiền 42 triệu đồng.

Tính đến 30/6/2021, KBNN Cẩm Lệ đạt tỷ lệ 100% số đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc đã tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Tổng số chứng từ chi qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Qua 6 tháng đầu năm thực hiện khảo sát trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng, với 104 lượt ý kiến đánh giá của các đơn vị sử dụng ngân sách, tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng đạt 100% khi đến giao dịch tại KBNN Cẩm Lệ. Không có đơn vị, cá nhân nào phản ánh không hài lòng về thái độ làm việc của công chức KBNN Cẩm Lệ.

Về việc triển khai chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của KBNN Đà Nẵng, KBNN Cẩm Lệ đã kiện toàn, củng cố lại Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc ISO để triển khai các công việc theo đúng tiến độ, đã hoàn thành xây dựng và công bố ban hành mới 04 Thủ tục hướng dẫn và 07 quy trình giải quyết Thủ tục hành chính tại KBNN Cẩm Lệ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo đúng tiến độ đề ra. Hướng đến phục vụ khách hàng ngày càng nhanh chóng, chặt chẽ và khoa học.

Về công tác tuyên truyền, trong 6 tháng đầu năm KBNN Cẩm Lệ đã có 11 tin bài được đăng trên Trang Thông tin điện tử KBNN Đà Nẵng, đạt 110% chỉ tiêu KBNN Đà Nẵng.

Công tác nghiên cứu sáng kiến cải tiến cũng luôn được quan tâm chú trọng, 6 tháng đầu năm nhóm công chức của đơn vị đã có được 01 sáng kiến đã được Hội đồng thẩm định của KBNN Đà Nẵng công nhận áp dụng mang lại hiệu quả cao trong công việc tại đơn vị, có tính khả thi và có thể được nhân rộng cho các đơn vị khác. Qua đó góp phần nâng cao năng suất và chất lượng làm việc.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, song hành cùng với chính quyền, Tổ công đoàn KBNN Cẩm Lệ cũng luôn quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua, Tổ công đoàn đã tổ chức buổi giao lưu sinh hoạt kết hợp dã ngoại cho đoàn viên công đoàn tại điểm tham quan du lịch tại Vườn quốc gia Bạch Mã Village, là nguồn động viên tinh thần, khích lệ nạp năng lượng tích cực cho toàn thể công chức sau những vất vả của công việc chuyên môn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do yếu tố khách quan dịch bệnh, nhiệm vụ 6 tháng còn lại trong năm với nhiều thay đổi trong công tác chuyên môn nghiệp vụ triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị với khối lượng công việc phát sinh nhiều phải tập trung xử lý nhanh chóng để giải quyết hồ sơ kịp thời cho đơn vị nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm soát các khoản chi NSNN đúng chế độ quy định; đặc biệt các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm quy định kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN, kế toán và thanh toán; tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN và phân chia chính xác số thu cho các cấp ngân sách.

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ và Ban giám đốc, tập thể công chức KBNN Cẩm Lệ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao, đồng thời hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đơn vị đã đề ra từ đầu năm./.

Bảo Trân


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang