Những điểm mới cơ bản của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021)
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 21/09/2021 Lượt xem: 56Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang