Nghị quyết quy định hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 17/12/2021 Lượt xem: 42Quản lý video Quản lý video

// ]]>