Sáng 10/01, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Ban Chỉ đạo T98 quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 10/01/2022 Lượt xem: 49

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nguyễn Thị Việt Hiền, Trưởng ban Dân vận- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phạm Thị Nhàn, Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Thanh.


Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở được đẩy mạnh, nhất là thực hiện QCDC ở các phường, trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Mặt trận và các tổ chức CT-XH tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động ngày càng rõ nét; UBND quận thường xuyên chỉ đạo việc mở rộng các hình thức để phát huy vai củng cố kiện toàn, từng thành viên BCĐ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực trò dân chủ, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân… Ban chỉ đạo được hiện tốt vai trò tham mưu, tích cực tham gia công tác kiểm tra giám sát thực hiện QCDC.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được BCĐ xác định: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH các cấp và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá, xếp loại việc triển khai thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở.

Quyên Nguyễn


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang