Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động TDCS năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 14/01/2022 Lượt xem: 211

Sáng ngày 14/01/2022, tại Hội trường UBND quận Cẩm Lệ, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) quận Cẩm Lệ, tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách (TDCS) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Đồng chí Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận  kiêm Trưởng ban đại HĐQT NHCSXH quận, chủ trì Hội nghị. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Cẩm Lệ - Đ/c Hồ Văn Khoa chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận  kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, nhấn mạnh: Trong bối cảnh hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn quận nói chung, Phòng giao dịch NHCSXH quận nói riêng chịu ảnh hưởng, tác động bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên ngay từ những tháng đầu năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận đã chủ động bám sát Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến ngày 31/12/2021, toàn quận có 9.150 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ đạt 424 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng (17,45%) so với năm 2020, đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết BĐD thành phố đề ra (12%). Nợ quá hạn (NQH) 355,7 triệu đồng, tỷ lệ 0,08%/ tổng dư nợ, nợ khoanh 0 triệu đồng, tỷ lệ 0%/tổng dư nợ. Chỉ tiêu nợ xấu, nợ quá hạn đều đạt và vượt theo Nghị quyết BĐD thành phố giao. Bên cạnh việc tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hơn 2.700 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để duy trì, chuyển đổi việc làm, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống, Phòng giao dịch cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, bảo toàn nguồn vốn cho nhà nước.

Với những kết quả đạt được trong hoạt động TDCS, tại Hội nghị lần này, UBND quận đã khen thưởng 7 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho hoạt động TDCS trong năm 2021. 

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

trong hoạt động TDCS năm 2021

Tại Hội nghị, đã thảo luận bàn nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, tập trung một số công việc đối chiếu nợ vay, củng cố, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động tín dụng, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả, hạn chế rủi ro, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tín dụng chính sách xã hội và hoạt động NHCSXH.

NHCSXH quận, Hội đoàn thể quận và UBND các phường ký kết giao ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022

NHCSXH Cẩm Lệ


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang