Cần khơi dậy sự nỗ lực, phấn đấu từ chính bản thân người nghèo để thoát nghèo
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 14/01/2022 Lượt xem: 114

Đây là một trong những quan điểm của đại biểu tại Hội nghị phản biện xã hội về Đề án giảm nghèo quận Cẩm Lệ giai đoạn 2021-2025 do UBMTTQVN quận Cẩm Lệ tổ chức sáng 14/1.


Theo Đề án, quận Cẩm Lệ đặt mục tiêu hàng năm giảm từ 30-35% số hộ nghèo, cận nghèo và tạo điều kiện cho 100% hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các chính sách trợ giúp và các dịch vụ xã hội cơ bản. Để đạt được mục tiêu này, cần có kế hoạch và lộ trình thực hiện mang tính khả thi, đồng bộ và thực chất. Hội nghị nhận được nhiều ý kiến phản biện của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó tập trung phân tích nguyên nhân các hộ chưa thoát nghèo và tái nghèo. Từ đó, nhiều đại biểu kiến nghị cần ưu tiên cho nguồn lực hỗ trợ phát triển sinh kế và tạo việc làm ổn định. Đặc biệt, cần khơi dậy sự nỗ lực, phấn đấu từ chính bản thân các hộ nghèo, tránh trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Cùng với đó, gắn trách nhiệm cho hệ thống chính trị trong việc theo dõi, hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững./.

Quang cảnh Hội nghị

Đức Ngô


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang