Mặt trận quận Cẩm Lệ quán triệt Chỉ thị 11-CT/TU của Thành uỷ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 25/03/2022 Lượt xem: 85

Sáng 24/3, UBMTTQVN quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 11-CT/TU, Quyết định 2838-QĐ/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trên địa bàn thành phố.


Trên cơ sở Chỉ thị 11-CT/TU ngày 30/11/2021, Quyết định  2838-QĐ/TU ngày 24/12/2021 của Thành uỷ, Quận uỷ Cẩm Lệ đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/QU ngày 01/3/2022 để cụ thể hoá việc thực hiện chủ trương của Thành uỷ Đà Nẵng. Tại hội nghị, UBMTTQVN quận Cẩm Lệ quán triệt, phổ biến các nội dung chỉ đạo của Thành uỷ, Quận uỷ cho các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân các phường nhằm phát huy công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị; đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Dịp này, UBMTQVN quận Cẩm Lệ ký kết giao ước thi đua năm 2022 với các đơn vị với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tuỵ, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận đối với đời sống xã hội./.

Đức Ngô-Lê Đô


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang