Kiểm tra giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Đà Nẵng tại phường Hòa An
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 14/04/2022 Lượt xem: 175

Thực hiện Thông báo số 12/TB - BĐD ngày 28/3/2022 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) thành phố Đà Nẵng về việc thông báo lịch kiểm tra, giám sát của thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thành phố Đà Nẵng. Ngày 08/4/2022, Đoàn kiểm tra giám sát của BĐD HĐQT NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ hàng năm tại phường Hòa An.


Đoàn kiểm tra giám sát đã kiểm tra trực tiếp 04 hội đoàn thể nhận ủy thác, 10 tổ vay vốn và đi kiểm tra thực tế tại 95 hộ vay vốn; nhìn chung qua kiểm tra các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; trả lãi và nộp tiết kiệm đầy đủ hàng tháng.

Bà Đinh Thị Loan – Phó giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc

Qua các buổi làm việc đoàn đánh giá cụ thể một số thực trạng trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn phường như: Chính quyền địa phương triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, việc xác nhận đối tượng vay vốn được thực hiện chặt chẽ; Hội đoàn thể thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng ủy thác đã ký với Ngân hàng; tích cực phối hợp với ngân hàng trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến với tầng lớp nhân dân; việc lưu giữ, ghi chép sổ sách, chứng từ tại phường tương đối đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - PCT UBND, Trưởng ban giảm nghèo phường  Hòa An báo cáo, phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt địa phương, Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban giảm nghèo phường cam kết tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phối hợp, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hoạt động điểm giao dịch của NHCSXH; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai đến nhân dân, triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

NHCSXH Cẩm Lệ


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang