Triển khai Thông báo 06/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 14/04/2022 về việc Về việc xác nhận bản chính thức của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 22/04/2022 Lượt xem: 72Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang