Cẩm Lệ khẩn trương giải ngân vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 05/05/2022 Lượt xem: 442

Xác định nguồn vốn tín dụng “trợ lực” để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19, ngay sau nhận thông báo Chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được phân bổ của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Đà Nẵng, Phòng giao dịch NHCSXH quận Cẩm Lệ đã phối hợp với các địa phương và các ban ngành liên quan tiến hành rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ của các hộ dân có nhu cầu vay vốn, bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.


Khách hàng vay vốn chương trình cho vay Nhà ở xã hội tại PGD NHCSXH quận Cẩm Lệ

Theo đó, từ ngày 03/5/2022 đến 06/5/2022 Ngân hàng Chính sách xã hội quận dự kiến ký hợp đồng tín dụng giải ngân chương trình cho vay Nhà ở xã hội cho 11 hộ với số tiền 5.020 triệu đồng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu bức thiết về nhà ở của các đối chính sách. Trong thời gian đến NHCSXH quận sẽ tổ chức giải ngân vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ tại Điểm giao dịch các phường trên địa bàn quận các chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay HSSV trang bị mua máy tính, thiết bị để phục vụ học tập trực tuyến …

Sau khi giải ngân, NHCSXH quận Cẩm Lệ sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn để các đối tượng vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

NHCSXH quận Cẩm Lệ


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang