Cẩm Lệ: Phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số và hướng dẫn ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 10/06/2022 Lượt xem: 158

Sáng 10/6, UBND quận Cẩm Lệ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin dịch vụ công thành phố tổ chức Chương trình phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số và giới thiệu hướng dẫn ứng dụng các công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận.


Quang cảnh Chương trình phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số và

giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng các Công nghệ số

Mục tiêu của chương trình nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết, Đề án Chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng đến 2025 định hướng đến 2030; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và hướng dẫn kỹ năng áp dụng công nghệ số; đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xây dựng chính Quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số; áp dụng công cuộc Chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đây là bước cụ thể hoá Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về  việc triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2022./.

Đức Ngô

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang