Hoà Thọ Tây thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 02/06/2022 Lượt xem: 120

Sáng nay (02/6), Đảng uỷ phường Hoà Thọ Tây tổ chức Hội nghị thông tin thời sự và học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn.


Thực hiện kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; UBND thành phố cũng đã cụ thể hoá nhiệm vụ trên bằng Kế hoạch số 38/KH-UBND phù hợp với thực tế từng đơn vị, địa phương. Hội nghị được nghe ông Đoàn Xuân Hiếu - Thành uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ phổ biến các quan điểm, chủ trương của Thành uỷ, UBND thành phố và thông tin thời sự tình hình quốc tế về vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraina; quan điểm, đường lối ngoại giao của Việt Nam hiện nay. Hội nghị nhằm phổ biến và định hướng thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn./.

Quang cảnh Hội nghi

Đức Ngô


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang