UBND quận - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ tổ chức Hội Nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 23/06/2022 Lượt xem: 103

Chiều ngày 23/5/2022, UBND quận - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ tổ chức Hội Nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBND quận với UỶ ban MTTQ Việt Nam quận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đồng chủ trì hội nghị Ông Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận và bà Phạm Thị Nhàn - UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận. Hội nghị đã Đánh giá kết quả phối hợp năm 2021 với nhiều hoạt động nổi bật như: Công tác phòng chống dịch Covid-19, Bầu cử HĐND các cấp, Công tác an sinh xã hội, công tác tuyên truyền - vận động, và hoạt động giám sát- phản biện, ...

Ông Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận và bà Phạm Thị Nhàn - UVBTV,

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu các phòng, ban, đoàn thể quận, Chủ tịch phường, Mặt trận phường đã trao đổi, thảo luận nhằm định hướng một số đoạt động trọng tâm công tác phối hợp trong năm 2022. Để năm 2022 có những bước phát triển hơn trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận, Chủ trì Hội nghị nhấn mạnh những điểm cần chú ý trong thời gian tới như: Việc giải quyết kịp thời đơn thư của nhân dân và các dự án kéo dài tại địa phương; Tiếp xúc cử tri; tăng cường phối hợp tuyên truyền trong các hoạt động giữa Mặt trận, Đoàn thể với các ngành của UBND; Vai trò của Mặt trận - đoàn thể trong giám sát - phản biện,…

Văn Trung


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang