Quận Cẩm Lệ sơ kết công tác CCHC,VTLT 6 tháng đầu năm 2022
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 08/07/2022 Lượt xem: 84

Sáng ngày 8/7, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại quận và điểm cầu 6 phường. Đồng chí Phan Thị Thúy Linh- Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ dự chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ chủ trì hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính của quận đạt nhiều kết quả. UBND quận đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số và nâng cao chất lượng CCHC, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Tính đến ngày 30/6/2022, UBND quận đã tiếp nhận và giải quyết 10.647 hồ sơ, trong đó lĩnh vực chứng thực có 5.749 hồ sơ, hoạt động xây dựng 2.534 hồ sơ, đăng ký kinh doanh 1.524 hồ sơ, lĩnh vực bảo trợ xã hội và người có công có 588 hồ sơ, các lĩnh vực khác 252 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn. Các nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được thực hiện tốt, nhiều lĩnh vực, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng mạnh trên 2.300 hồ sơ đạt tỷ lệ 54,5%, trong đó lĩnh vực đăng ký kinh doanh, công thương đạt trên 90%; lĩnh vực quản lý đô thị đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. UBND quận đã triển khai hiệu quả hệ thống GIS trong công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng, phần mềm quản lý công việc. Thực hiện tốt việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho công dân ở 2 lĩnh vực cấp phép xây dựng và đăng ký kinh doanh. Công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ thời gian tập trung ở các nội dung: việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và việc luân chuyển, xử lý hồ sơ ban hành kết quả đến hệ thống văn bản điều hành còn thấp; nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tỷ lệ công chức chưa lập hồ sơ công việc còn cao…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thúy Linh - Bí thư Quận ủy nhấn mạnh cần có biện pháp khắc phục ngay những khuyết điểm hạn chế trong công tác CCHC, chú trọng xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Thời gian tới, cần rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm rút gọn thời gian xử lý hồ sơ cho công dân, đẩy mạnh tăng cường xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử. Quan tâm đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Cụ thể là phòng Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, UBND phường Khuê Trung, UBND phường Hòa Phát. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến tăng mạnh, tăng cao nhất trong tất cả các năm. Nhìn nhận vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong công tác cải cách hành chính, đồng chí Hồ Văn Khoa đề nghị các ngành, đơn vị địa phương tích cực triển khai thực hiện tốt 31 nội dung thuộc trách nhiệm các cơ quan, đơn vị mà UBND quận đã chỉ đạo theo Công  văn số 730/UBND-PNV ngày 18/4/2022. Đảm bảo từ nay đến hết năm 2022, 100% kết quả thủ tục hành chính luân chuyển, xử lý hồ sơ, ban hành kết quả xử lý đến Hệ thống quản lý văn bản điều hành. Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, phấn đấu có phương án đề xuất được UBND thành phố phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc giải quyết hồ sơ theo quy chế, đề án phối hợp, liên thông liên kết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung nghiên cứu gộp thủ tục cấp giấy phép xây dựng và cấp giấp phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho công dân. Triển khai đưa việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của công an các phường vào Bộ phận Một cửa phường và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc chuyển đổi số trên địa bàn quận./.

Cẩm Vân

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang