Cẩm Lệ: Thí điểm áp dụng mô hình đánh giá kết quả làm việc đối với viên chức, cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phường
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 15/07/2022 Lượt xem: 65

Được sự thống nhất của Sở Nội vụ thành phố, trong tháng 7/2022, UBND quận Cẩm Lệ triển khai thí điểm áp dụng mô hình đánh giá kết quả làm việc đối với viên chức, cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phường (hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mô hình đánh giá kết quả làm việc chỉ áp dụng đối với công chức các cơ quan hành chính).


Theo Kế hoạch số 1373/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND quận Cẩm Lệ, đối tượng được thí điểm triển khai đánh giá kết quả làm việc trên phần mềm là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận (trừ viên chức giáo dục và đào tạo); cán bộ (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các Hội đoàn thể) và người hoạt động không chuyên trách các phường.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Việc triển khai thí điểm mở rộng đối tượng áp dụng mô hình đánh giá kết quả làm việc là một trong  những nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại CBCCVC tại các đơn vị, địa phương; tạo sự đồng bộ, công bằng, làm cơ sở cho công tác thi đua khen thưởng hằng năm. Quận Cẩm Lệ là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thí điểm áp dụng đối với đối tượng viên chức, cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phường./.

Văn Nam


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang