Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 21/07/2022 Lượt xem: 83

Sáng 21/7, Quận uỷ Cẩm Lệ tổ chức điểm cầu trực tuyến tại quận Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII cho cán bộ chủ chốt quận. Hội nghị còn được trực tuyến tại các phường trên địa bàn quận.


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Hội nghị diễn ra trong  ngày 21, 22/7 với 4 chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, sớm đưa các nội dung văn kiện Trung ương 5 khoá XIII vào thực tế cuộc sống./.

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang