Cẩm Lệ: Xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 09/08/2022 Lượt xem: 267

UBND quận Cẩm Lệ vừa tổ chức kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị trực thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2022.


Tham gia kỳ xét tuyển đợt này có 17 thí sinh. Thông qua hình thức vấn đáp, Hội đồng xét tuyển viên chức quận Cẩm Lễ sẽ lựa chọn, tuyển dụng 11 chỉ tiêu ở các vị trí quản lý trật tự đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Việc xét tuyển viên chức được năm nay được quận Cẩm Lệ tổ chức theo hướng đổi mới, công khai, dân chủ, đúng pháp luật nhằm lựa chọn ra những người có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành; kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Những năm qua, quận Cẩm Lệ luôn coi trọng việc tổ chức tuyển dụng viên chức bởi địa phương xác định công tác tuyển dụng là khâu đầu tiên, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nói chung./.

Lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang