Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 21/09/2022 Lượt xem: 226

Sáng ngày 20-9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chủ trì tại điểm cầu quận Cẩm Lệ có đồng chí Phan Thị Thuý Linh, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hiền, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, các Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, lãnh đạo cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn.


Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt Kết luận số 34-KL/TW ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Kết luận số 34-KL/TW đưa ra mục tiêu: tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu quận Cẩm Lệ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh quán triệt Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30-6-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34-KL/TW và Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 8-9-2022 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW. Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Nguyễn Nam Ninh quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Những điều đảng viên không được làm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6-7-2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang