Hoà An tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 20/09/2022 Lượt xem: 163

UBND phường Hoà An vừa tổ chức ra mắt tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng phường, đồng thời tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính, chuyển đối số trực tuyến.


Ra mắt tổ hỗ trợ chuyển đối số cộng đồng

Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng có 9 thành viên, nòng cốt là đoàn viên thanh niên tại khu dân cư, có nhiệm vụ tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân, hướng dẫn người dân tạo địa chỉ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng một số ứng dụng công nghệ, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội… Ngay sau khi thành lập, lực lượng này cùng với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường đã cùng nhau tham gia hội thi tìm hiểu cải cách hành chính, chuyển đối số trực tuyến. Tại đây, người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trực tuyến. Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên phường về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022./.

Thi tìm hiểu công tác CCHC tại phường Hoà An

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang