Hiệu quả trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây góp phần thực hiện thành công chương trình “5 không, 3 có” của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 23/09/2022 Lượt xem: 169

Phường Hòa Thọ Tây được tách ra từ xã Hòa Thọ nằm phía tây của quận Cẩm Lệ đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đa số làm nông nghiệp, địa hình đồi gò với 5.002 hộ/17.724 khẩu, phân bổ rải rác ở 37 tổ dân phố. Trải qua quá trình đô thị hóa, thực hiện chủ trương di dời giải tỏa nhiều hộ dân không còn đất sản xuất. Đầu năm 2022 có 255 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 6,4% tổng số hộ dân, trong đó có 67 hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn năng lao động, chiếm tỷ lệ 20,8%/tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo


Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội từng bước xóa nghèo bền vững đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư phải nổ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ từ đó số hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm. Một trong những nhân tố để tạo nên kết quả đó phải kể đến nguồn vốn vay từ các chương trình của Ngân hàng chính sách xã hội tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Hộ gia đình Trồng nấm rơm tại phường Hòa Thọ Tây

 

Nhìn lại chặng đường 20 năm thực hiện công tác tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng khác. UBND phường đã xác định muốn giảm nghèo thì phải có việc làm, muốn có việc làm thì phải tạo việc làm cho chính bản thân mình bằng nhiều cách trong đó có việc vay nguồn vốn ưu đãi để mở rộng buôn bán, kinh doanh… thì đó mới chính là con đường dẫn đến xóa nghèo bền vững. Chương trình tín dụng ưu đãi không chỉ đáp ứng lòng mong mỏi của những người dân, mỗi chính sách thực hiện có thể thấy tâm huyết của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong chính sách ấy. Qua đó, đã tạo lòng tin của nhân dân. Đồng thời cũng có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với dân, để qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại cơ sở.

Trong những năm qua, nguồn vốn vay được đảm bảo an toàn và không ngừng tăng trưởng, phát huy hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả đó là nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nhờ triển khai thực hiện chương trình tín dụng cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; chương trình đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho các hộ nghèo, cận nghèo, lao động nông thôn, cho nông dân di dời, giải tỏa mà điểm nổi bậc nhất năm 2012 phường Hòa Thọ Tây đã thoát 89/89 hộ nghèo đạt 100%, tỉ lệ nợ quá hạn 0% được duy trì trong nhiều năm liền.

Có được những thành quả trên xuất phát từ Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH quận Cẩm Lệ và ban chỉ đạo giảm nghèo, hội đoàn thể ở phường Hòa Thọ Tây đã cho thấy: Mô hình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tạo điều kiện cho các hội đoàn thể có thêm điều kiện thường xuyên tiếp cận với người dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi bên. Chính từ nguồn vốn vay ưu đãi này mà các hội đoàn thể đã tập hợp được các thành viên của tổ tham gia dễ hơn, làm đa dạng các nội dung hoạt động của hội đoàn thể. Bên cạnh đó công tác an sinh xã hội cũng được đảm bảo giúp hộ nghèo có thêm điều kiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo góp phần đáng kể trong công tác giảm nghèo của địa phương góp phần thực hiện thành công chương trình “ 5 không, 3 có” của Thành phố.

Ngân hàng CSXH Cẩm Lệ

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang