Hội Cựu chiến binh phường Khuê Trung thực hiện tốt hoạt động ủy thác tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cẩm Lệ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 23/09/2022 Lượt xem: 171

Phường Khuê Trung là một trong những phường trung tâm của quận Cẩm Lệ, thành phần dân cư đa dạng về nhận thức cũng như mức sống; phường có diện tích gần 3,2 km2, gồm 80 tổ dân phố với dân số đông (khoảng 9.094 hộ); đời sống cơ bản ổn định, mức sống tương đối khá; có 215 hộ nghèo, 75 cận nghèo chiếm 3,07% dân số, trong đó có 53 hộ không còn khả năng lao động, chiếm 18,9%/tổng số hộ nghèo, cận nghèo toàn phường.


Hội Cựu chiến binh phường quản lý Hội viên trên một địa bàn rộng, là phường đô thị loại 1 của quận Cẩm Lệ , bao gồm 9 Khu dân cư. Được Ngân hàng Chính sách xã hội quận ủy thác quản lý 9 Tổ TK &VV.

Hội Cựu chiến binh phường Khuê Trung tham gia giao ban cùng với NHCSXH và các Tổ TK&VV hàng tháng tại điểm giao dịch

Tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội là một chính sách đúng đắn, thể hiện sự ưu việt của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa to lớn góp phần xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ là “phao cứu sinh” trong việc giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có công ăn việc làm ổn định, từng bước thoát nghèo, cải thiện nhà ở… mà còn là công cụ quan trọng giúp một bộ phận Nhân dân, con em Cựu chiến binh có thu nhập thấp được thụ hưởng sự bình đẳng về giáo dục và đào tạo, người dân được tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội. Ngoài ra, Tín dụng chính sách được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận góp phần ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi, là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường đến với những đối tượng dễ bị tổn thương và là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định việc làm, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả tín dụng chính sách nói chung và việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác nói riêng; trong thời gian tới trên cơ sở phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm tới; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với tổ chức Hội, tăng cường công tác tập huấn nâng cao kỹ năng đối với cán bộ Hội, với Tổ trưởng tổ TK&VV, tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV.

Hội Cựu chiến binh phường Khuê Trung


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang