Đánh giá kết quả công tác phối hợp ủy thác tín dụng chính sách quý III và triển khai chương trình phối hợp quý IV/2022
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 12/10/2022 Lượt xem: 1

Chiều ngày 11/10/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cẩm Lệ đã tổ chức công tác giao ban với 4 tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác của quận: nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp ủy thác tín dụng chính sách quý III và triển khai chương trình phối hợp quý IV năm 2022.


Trong quý III năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH quận đã bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc NHCSXH thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị quận, phối hợp với các phường, các tổ chức hội nhận ủy thác và tổ trưởng tổ TK&VV tập trung xử lý nợ đến hạn, rà soát nhu cầu vay vốn với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, đồng thời triển khai một số chương trình tín dụng mới. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi qua công tác ủy thác, đến ngày 30/9/2022 huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV là 33.897 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao đầu năm; các tổ chức hội cấp phường đã phối hợp tuyên truyền vận động tổ viên tích cực tham gia tiết kiệm dân cư, đến ngày 30/9/2022 huy động vốn của các tổ chức, cá nhân là 11.080 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao đầu năm, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể đạt 471.355 triệu đồng, tăng 50.735 triệu đồng so với đầu năm, với 9.784 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn ủy thác qua tổ chức hội 275 triệu đồng, giảm 80 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ là 0,06%. Công tác củng cố kiện toàn tổ vay vốn được quan tâm, đến nay toàn quận có 213 tổ vay vốn, trong đó xếp loại tốt 207 tổ, chiếm tỷ lệ 97,18%, số tổ khá là 6 tổ, chiếm 2,82%, không có tổ xếp loại trung bình và yếu. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách ưu đãi của Chính phủ tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác được quan tâm chủ động thực hiện, công tác giao dịch tại xã đảm bảo an toàn và hiệu quả. Qua đánh giá chất lượng tín dụng tại xã 100% đạt loại tốt, tỷ lệ thu lãi đạt 100%.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau khi nghe nội dung báo cáo, các hội đoàn thể nhận ủy thác đã phát biểu thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp trong công tác phối hợp để đạt hiệu quả hoạt động cao hơn. Quý IV, Phòng giao dịch NHCSXH quận Cẩm Lệ phấn đấu tăng trưởng dư nợ 15%; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt trên 96% tổng nợ đến hạn; tỷ lệ thu lãi trên 98%; 100% nợ quá hạn được xử lý theo đúng quy trình, quy định. Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn; Tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả việc nâng mức cho vay đối với chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, chương trình học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo phòng giao dịch NHCSXH quận đã triển khai một số văn bản mới nhất của Trung ương về công tác tín dụng chính sách./.

NHCS Cẩm Lệ


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang