Quyết định Ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030"
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/10/2022 Lượt xem: 102Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang