Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Cẩm Lệ tổ chức phiên họp quý III/2022
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 19/10/2022 Lượt xem: 190

Chiều ngày 18/10/2022, đồng chí Hồ Văn Khoa – Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) quận Cẩm Lệ chủ trì phiên họp thường kì quý III năm 2022. Tham dự phiên họp có đồng chí Đoàn Ngọc Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố, Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thành phố Đà Nẵng.


BĐD HĐQT NHCSXH quận đã bám sát sự chỉ đạo của BĐD HĐQT NHCSXH thành phố để chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Tổng doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 140,8 tỷ đồng/2.020 khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ 9 tháng đầu năm đạt 90,1 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2022, toàn quận có  9.829 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ đạt 474,9 tỷ đồng, tăng 50,87 tỷ đồng (+12%) so năm 2021. Trong đó: dư nợ từ nguồn vốn Trung ương đạt 268,4 tỷ đồng, dư nợ từ nguồn vốn địa phương đạt 206,5 tỷ đồng. 

Đ/c Đoàn Ngọc Chung, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng 

phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Ngọc Chung – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH quận, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành có liên quan, UBND 6 phường, Hội đoàn thể phường và các Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc phối hợp đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các đơn vị nêu trên tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt các nhiệm vụ về tín dụng chính sách năm 2022.

Đ/c Hồ Văn Khoa – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng BĐD HQĐT NHCSXH quận Cẩm Lệ 

phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hồ Văn Khoa – Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng BĐD HQĐT NHCSXH quận Cẩm Lệ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 24-KH/QU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ và Công văn số 1929/UBND-VP ngày 29/9/2021 của UBND quận Cẩm Lệ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 06/8/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư; tích cực giải ngân các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được phân bổ, nhất là các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP, triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% năm theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo hiệu quả, đúng qui định; huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân đạt 100% kế hoạch giao; 100% tổ TK&VV xếp loại tốt, khá; Hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát Ban đại diện, hội đoàn thể các cấp theo kế hoạch kiểm tra; duy trì chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã đạt trên 99,7 điểm.

NHCSXH Cẩm Lệ


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang