Tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 cho gần 140 cán bộ Mặt trận trên địa bàn quận Cẩm Lệ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 13/10/2022 Lượt xem: 125

Nhằm Góp phần nâng cao trình độ lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Ngày 12/10/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 cho gần 140 cán bộ Mặt trận phường, Trưởng ban TTND và Trưởng Ban CTMT KDC trên địa bàn quận.


Ông Dương Đình Liễu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo viên tại buổi Tập huấn

Với 04 nội dung chuyên đề được tập huấn: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Xây dựng lực lượng cốt cán phong trào làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc các cấp; Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận chủ; Nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được Báo cáo viên Mặt trận thành phố báo cáo tại Hội nghị.

Gần 140 cán bộ Mặt trận phường, Trưởng ban TTND và Trưởng Ban CTMT KDC trên địa bàn quận tham dự tập huấn

Qua Hội nghị đã giúp cán bộ Ban Thường trực Mặt trận quận, phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC có kiến thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động của Mặt trận nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Văn Trung

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang