Lấy ý kiến cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh, TL 1/2000
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 24/10/2022 Lượt xem: 295


1. Hồ sơ đăng tải gồm

- Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh, quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh, tỉ lệ 1/2.000 và hồ sơ Nhiệm vụ kèm theo;

- Đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh;

- Phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư;

Vui lòng tải tài liệu theo địa chỉ đường link:

https://drive.google.com/file/d/16dEjGkgpjb3ppiXDUG7XDaJHHku1qvDy/view?usp=sharing

2. Thời gian lấy ý kiến

- Đối với cơ quan có ý kiến gửi về Ban QLDA trước ngày 25/10/2022;

- Đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có ý kiến gửi về Ban QLDA trước ngày 15/11/2022;

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến

- Địa chỉ đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Tầng 4, Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48 đường Võ An Ninh,Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ mail: danangpiip@gmail.com

Trong quá trình tham gia góp ý hồ sơ quy hoạch phân khu nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ SĐT Ban QLDA: 0236 3562677 hoặc ông Võ Duy Tân: 0916466488.


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang