Cẩm Lệ: Khu dân cư số 15, phường Hoà An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 14/11/2022 Lượt xem: 107

Chiều ngày 12/11, Khu dân cư số 15 phường Hoà An, quận Cẩm Lệ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11). Đây là khu dân cư được lựa chọn để tổ chức điểm ngày hội của quận Cẩm Lệ.


Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm ngày thành lập và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lãnh đạo quận và địa phương biểu dương tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có

thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng khu dân cư

Qua 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ  hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá trên 99%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chuẩn thành phố. Việc gọi công dân nhập ngũ đạt tỷ lệ 100%.... Ngày hội là dịp tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cũng trong dịp này, Khu dân cư đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng khu dân cư; trao 21 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Theo kế hoạch, ngày hội được diễn ra từ nay đến hết ngày 18/11/2022.

Lê Đô


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang