Đà Nẵng: Triển khai sử dụng chính thức nền tảng Công dân số phục vụ sử dụng DVCTT
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 15/10/2022 Lượt xem: 92


https://dx.gov.vn/da-nang-trien-khai-su-dung-chinh-thuc-nen-tang-cong-dan-so-phuc-vu-su-dung-dvctt-1665806739571.htm


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang