Kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Đà Nẵng tại phường Khuê Trung
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 17/03/2023 Lượt xem: 59

Để nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH trên địa bàn. Thực hiện thông báo số 12/TB-BĐD ngày 03/3/2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Đà Nẵng về lịch kiểm tra, giám sát tại Phường Khuê Trung.


Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc chi nhánh - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và các thành viên trong đoàn; về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Phó Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong Ban giảm nghèo và 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác phường.

Đồng chí Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc chi nhánh NHCSXH thành phố

- thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường thông qua báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn phường đến ngày 15/3/2023, một số kết quả đạt được: tổng dư nợ đạt 80.952 triệu đồng, tăng 3.614 triệu đồng so với năm 2022 với 1.630 hộ vay vốn; 100% tổ TK&VV xếp loại tốt, khá; tỷ lệ nợ quá hạn 0%, giảm 0,06% so với năm 2022, nguồn vốn phân bổ về địa phương đáp ứng kịp thời cho người dân để đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Phúc - PCT UBND, trưởng ban giảm nghèo phường Khuê Trung báo cáo tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Mình - Phó Bí thư Đảng ủy phường Khuê Trung phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc chi nhánh - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Khuê Trung trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tín dụng chính sách. Trong thời gian tới đề nghị Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tăng cường công tác giám sát đối tượng vay vốn; phối hợp và phát huy tốt hơn vai trò tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác các cấp để tăng cường hiệu quả chương trình tín dụng chính sách; có giải pháp xử lý những tồn tại ở cơ sở tránh để nợ quá hạn phát sinh. Đối với địa phương cần thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm … và đảm bảo các hộ có nhu cầu đủ điều kiện đều phải được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi và nâng mức cho vay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ánh  Sương -NHCSXH Cẩm Lệ


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang