Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật đất đai (sửa đổi) và phát động ký kết giao ước thi đua năm 2023
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 17/02/2023 Lượt xem: 93

Sáng ngày 16/02/2023 tại Hội trường Khối Mặt trận - Đoàn thể quận Cẩm Lệ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật đất đai (sửa đổi) trong hệ thống Mặt trận và các Tổ chức thành viên.


Đến dự Hội nghị có bà Trần Thị Mẫn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó Ban Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo MTTP và 27 đại biểu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Mặt trận 6 phường.

Ông Trần Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội nghị

Với 16 chương và 236 điều trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Hội nghị đã tập trung trao đổi 12 nội dung như: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; Chính sách đất đai đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.

 

Kết quả tại Hội nghị đã nghe 06 đại biểu đưa ra ý kiến cần điều chỉnh luật với 14 nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Kết luận Hội nghị, ông Trần Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đề cao các đại biểu đã chủ động nghiên cứu và đưa ra ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và mong rằng các Tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục nghiên cứu và góp ý bằng văn bản về quận trước ngày 20/02/2023 để tổng hợp gửi thành phố, UBND quận.

Ký kết giao ước thi đua

Cũng trong buổi sáng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023 đến Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 phường.

Văn Trung


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang