Cẩm Lệ tổ chức hội nghị chuyên đề công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 24/04/2023 Lượt xem: 44

Ngày 21/4, Quận uỷ Cẩm Lệ tổ chức hội nghị chuyên đề công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo.


Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên thời gian tới. Theo đó, Quận uỷ và các cấp uỷ tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; Phấn đấu hằng năm phát triển đảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, đạt từ 3 đến 4% so với tổng số đảng viên của quận; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Song song đó, quận chú trọng đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp phù hợp với tình hình thực tiễn; Nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên….

 

Đến ngày 31/12/2022, Đảng bộ quận Cẩm Lệ có 6.077 đảng viên thuộc đảng tịch của 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Toàn Đảng bộ có 234 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở./.

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang