Quận ủy Cẩm Lệ sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2020-2023
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 15/08/2023 Lượt xem: 56

Quận ủy Cẩm Lệ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện cải cách hành chính gắn với công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng quận giai đoạn 2020-2023; triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2025.


Quang cảnh hội nghị

Giai đoạn 2020-2023, Quận ủy Cẩm Lệ đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025”. Theo đó, Quận ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, hạ tầng công nghệ thông tin được bổ sung, nâng cấp, triển khai tốt các phần mềm ứng dụng chuyên ngành; Công tác văn thư, lưu trữ và đảm bảo bí mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước được chú trọng. Trong giai đoạn 2023-2025, Quận ủy Cẩm Lệ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác CCHC có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thí điểm mô hình “Văn phòng không giấy” , đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác Văn thư, lưu trữ./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang