Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ tiến hành Giám sát 02 chuyên đề tại phường Hòa Thọ Tây và Hòa Xuân
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 19/08/2023 Lượt xem: 21

Trong ngày 10 và ngày 16/8/2023, Đoàn giám sát Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ tiến hành Giám sát 02 chuyên đề: (1) giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên thực hiện theo Quy định số 124-QĐ/TW đối với Đảng ủy và (2) giám sát trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban Nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với UBND phường Hòa Thọ Tây và Hòa Xuân.


 

 

Giám sát tại phường Hòa Thọ Tây

Trưởng đoàn giám sát Bà Phạm Thị Nhàn - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các thành viên tham gia đoàn gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Hội LHPN quận và Phòng Nội vụ quận tiến hành giám sát 02 chuyên đề:

(1) Giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên thực hiện theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” đối với Đảng ủy phường. Đoàn giám sát tập trung trao đổi các nội dung về: Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW; Quy định số 213 ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khoá XII; Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

(2) Giám sát trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Hướng dẫn số 25-HD/TW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”, Đoàn giám sát tập trung trao đổi các nội dung về: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai; công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, …

Giám sát tại phường Hòa Xuân

Qua 02 báo cáo của Thường trực Đảng ủy và UBND phường cho thấy sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các văn bản, và Luật Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với Nghị quyết TW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên cơ quan phường luôn gương mẫu, thực hiện tốt vai trò cán bộ đảng viên nhất là trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Công khai minh bạch trong hoạt động trong cơ quan; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn triển khai đảm bảo và không còn đơn thư tồn đọng; Niêm yết công khai, cập nhập các thủ tục hành chính, số điện thoại Thường trực Đảng ủy, UBND trên cổng thông tin điện tử phường và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; …

Qua đánh giá kết quả triển khai tại 02 phường, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu UBND phường trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát đã đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung vào một số nội dung sau: Thường trực Đảng ủy, UBND, Đoàn thể tiếp tục gương mẫu, tiên phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, Đoàn thể và Ban TTND trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương; Ngoài sinh hoạt định kỳ 2 lần/năm với Chi bộ thì Đảng viên cư trú thường xuyên giữ mỗi liên hệ với Chi ủy, TDP, Ban CTMT nơi cư trú để nắm tình hình nhân dân và kịp thời phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền; …

Kết quả giám sát cho thấy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, và kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm cần được điều chỉnh, tập trung trong thời gian tới góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Văn Trung


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang