Đảng ủy phường Hòa Xuân thành lập tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 29/08/2023 Lượt xem: 26

Chiều 28/8, Đảng ủy phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) công bố quyết định thành lập chi bộ Trường Mầm non Blue Bee.


Chi bộ Trường mầm non Blue Bee được thành lập theo Quyết định số 147-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy phường Hòa Xuân với 04 đảng viên, có tổ chức Đoàn thanh niên với 26 đoàn viên và tổ chức Công đoàn với 33 đoàn viên công đoàn. Đây là tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đầu tiên được thành lập tại phường Hòa Xuân và là tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thứ 20 của quận Cẩm Lệ. Tại buổi công bố quyết định, lãnh đạo Quận ủy Cẩm Lệ đề nghị chi bộ mới thành lập phát huy đoàn kết, làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong chi bộ và quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy phường Hòa Xuân hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho tổ chức đảng mới thành lập và tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới”./.

Công bố quyết định thành lập chi bộ Trường Mầm non Blue Bee

 

Trường Đức-Văn Vĩnh 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang