Quận Cẩm Lệ kiểm tra công tác giảm nghèo ở các phường
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/10/2014 Lượt xem: 11

Nhằm bảo đảm công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo của các địa phương đạt hiệu quả cao, UBND quận vừa tổ chức kiểm tra công tác giảm nghèo ở các phường.

Với các nội dung kiểm tra chủ yếu: công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận hội đoàn thể các cấp; đảm bảo các chế độ chính sách cho hộ nghèo và con em hộ nghèo; các giải pháp, mô hình nhằm giúp hộ nghèo thoát nghèo của các phường, đặc biệt các giải pháp nhằm hướng dẫn các hộ nghèo có công ăn việc làm tạo nguồn thu nhập ổn định, tăng ý thức tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

nbsp;

Kiểm tra công tác giảm nghèo ở phường Hòa Xuân

Qua kiểm tra, hiện có 2 phường đã bước đầu hoàn thành việc rà soát xét thoát hộ nghèo năm 2014 vượt chỉ tiêu giao: Hòa Thọ Đông (140/120 hộ đạt 135%) và Hòa Phát (141/130 hộ đạt 108,4%)./.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Tố Nga

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video