Cẩm Lệ triển khai nghị quyết 36 ngày 01/7/2014 của BCT khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/10/2014 Lượt xem: 29

Sáng ngày 24/10, quận ủy Cẩm Lệ triển khai nghị quyết 36 ngày 01/7/2014 của Bộ CHính trị ( khóa XI) về “đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”


Sau khi quán triệt các nội dung của nghị quyết, quận ủy triển khai kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 36 với mục tiêu và 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, trong thời gian tới, quận Cẩm Lệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, Nhà nước để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, từng bước xây dựng thành công chính quyền điện tử quận. Tập trung đẩy mạnh công nghệ thông tin trực tuyến qua mạng trong các lĩnh vực KT-XH, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về dân cư, giáo dục-đào tạo, y tế, lao động – việc làm, nhân hộ khẩu, hoạt động lưu trú, chứng minh thư…..Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin bộ phận một cửa điện tử của quận, đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất lượng đối với người dân trên địa bàn.

nbsp;

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại hội nghị, quận ủy triển khai kế hoạch thực hiện thông báo kết luận số 154 của ban Bí Thư về 05 năm thực hiện chỉ thị 24-CT/TW về phát triển nền Đông Y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới./.

Hồng Hạnhnbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>