Phát triển Ðảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Cẩm Lệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/12/2014 Lượt xem: 88

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Ðảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đến nay, toàn quận Cẩm Lệ có 11 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đảng, riêng năm 2014 đã phát triển được 12 đảng viên, nâng tổ số đảng viên trong loại hình doanh nghiệp này là 68 đồng chí; có 48 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp là công đoàn cơ sở trực thuộc quận, 11 tổ chức đoàn thanh niên trực thuộc đoàn phường và 01 CLB cựu quân nhân. Tuy nhiên trên thực tế số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng còn khá khiêm tốn.


Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 1.490 doanh nghiệp với hơn 30.000 lao động. Các doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh trên lĩnh vực TM-DV, xây dựng dân dụng, một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất cơ khí, gia công sản phẩm giấy, may mặc, giày da. Mô hình hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, số lượng công nhân ít, trong đó các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH phát triển từ kinh doanh hộ gia đình chiếm tỷ lệ lớn, vì vậy công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại quận Cẩm Lệ gặp không ít khó khăn.

nbsp;

Trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Khuê Trung là địa phương làm tốt công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thực hiện kết luận số 80 của Ban Bí Thư, sau khi có chỉ đạo của BTV quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kết luận 80 của Ban Bí thư, năm 2014 Đảng ủy phường đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp, kết quả đã thành lập được 01 chi bộ tại công Ty Hoàng Bảo Anh với 07 đảng viên. Về thành lập chi đoàn, cuối năm 2013, đầu 2014 đã thành lập được 02 chi đoàn trực thuộc đoàn phường. Về công tác phát triển Đảng viên, đã hoàn thành hồ sơ trình xem xét kết nạp được 01 đảng viên….Tình hình sản xuất kinh doanh hoạt động của các doanh nghiệp sau khi phát triển Đảng ổn định, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động tăng, các công ty tham gia tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống người lao động, chế độ chính sách với đoàn viên công đoàn và người lao động. Việc hinh hoạt chi bộ được tổ chức thường xuyên, đúng quy định. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ là lãnh đạo doanh nghiệp nên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chi bộ. Tuy nhiên công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại Khuê Trung cũng gặp nhiều khó khăn. Đồng Chí Lê Hồng Khánh – PBT Thường Trực Đảng ủy phường Khuê Trung cho biết: địa phương chưa nắm rõ được số lượng đảng viên đang sinh hoạt tại các doanh nghiệp trên địa bàn; một số doanh nghiệp có đảng viên đang làm việc nhưng khi liên hệ với doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cho rằng số đảng viên này chỉ làm thời vụ hoặc là hợp đồng ngắn hạn nên khi đặt vấn đề tổ chức đảng trong doanh nghiệp liên hệ thì người ta từ chối. Về nguồn phát triển đảng viên ở Khuê Trung vẫn còn nhưng chưa kết nạp được vì số lượng đối tượng này thường xuyên đi công tác, còn một số đối tượng là đại diện ở các tỉnh nên có khi 3 tháng, 6 tháng mới về công ty nên không thể kèm cặp giúp đỡ để kết nạp đảng được

nbsp;

Những khó khăn này của Khuê Trung cũng là khó khăn chung của tất cả các địa phương trên địa bàn quận trong thực tiển thực hiện việc phát triển Đảng và đoàn thể ở quận Cẩm Lệ.

nbsp;

Đồng chí Trần Anh Đức – Phó Bí Thư thường trực quận ủy Cẩm Lệ cho biết: do đặc điểm của quận Cẩm Lệ có nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Các công ty ngoài nhà nước có 50 công nhân trở lên là rất khiêm tốn, nbsp;vì tính chất công việc nên đảng viên, lao động phân tán. Bản thân các DN từ nhiều thành phần khác nhau nên ý thức xây dựng Đảng, các đoàn thể còn hạn chế. Do đó việc phát triển Đảng cũng gặp nhiều khó khăn.

nbsp;

Tuy nhiên, xác định việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần kết luận 80 ngày 29/7/2010 về tiếp tục đấy mạnh thực hiện chỉ thị 07-CT/TW về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty CP tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Vai trò của các cấp ủy Đảngnbsp; trong doanh nghiệp được nâng lên khẳng định là tổ chức tiền phong, gương mẫu lãnh đạo được các sản xuất kinh doanh. Hoạt động của các đoàn thể được tổ chức kiện toàn thực sự là tổ chức chăm lo bảo vệ lợi ích, quyền của người lao động. Nhờ đó đã động viên Đảng viên, người lao động tham gia sản xuất, tham gia hoạt động xã hội, thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Nhiều chủ doanh nghiệp tạo điều kiện để các tổ chức, các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

nbsp;

Đ/c Trần Anh Đức – PBT thường trực quận ủy chủ trì cuộc họp vấn đề phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Để tăng cường trách nhiệm cả hệ thống chính trị của quận về công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ theo kết luận 80, quận Cẩm Lệ đã triển khai đề án xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015. Đề án tập trung vào những mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2015 có 10% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có Đảng viên; 5% có tổ chức Đảng và 03% có tổ chức đoàn thể.

nbsp;

Để thực hiện thành công các mục tiêu này phải đi từ nhận thức của chủ doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó quận Cẩm Lệ đã và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Đảng. Các địa phương, các ngành, đoàn thể liên quan quan tâm phát triển các tổ chức quần chúng của Đảng trong doanh nghiệp để tạo nguồn phát triển. Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đoàn thể đều khẳng định rằng: nơi nào có chi bộ Đảng, đoàn thể nhân dân hoạt động hiệu quả, nơi đó giải quyết hài hòa các mối quan hệ, lợi ích giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, giữa nhà nước và doanh nghiệp.

nbsp;

Đồng chí Trần Anh Đức – Phó Bí Thư Thường trực quận ủy khẳng định: nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cao, quyết liệt thì nơi đó việc phát triển đảng hiệu quả. Việc phát triển Đảng, nbsp;nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là hết sức cần thiết. Chính vì vậy cần phải có sự tập trung chỉ đạo của quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên ban chỉ đạo, Đảng ủy các phường, các ban, cơ quan chuyên môn liên quan./.

Hồng Hạnh

nbsp;

nbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang