Cẩm Lệ nâng cao chất lượng hành chính công
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/01/2015 Lượt xem: 68

Năm 2014 quận Cẩm Lệ đã có nhiều đột phá trong công tác cải cách hành chính và thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 29 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ CB-CC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thành phố trong tình hình mới.


Ông Trần Viết Cự - Trưởng phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ cho biết: Trên cơ sở của chỉ thị 29, Kế hoạch số 958 ngày 7/2/2014 của UBND TP về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ CB-CC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thành phố trong tình hình mới và chỉ thị, kế hoạch khác của Thành phố, Phòng nội vụ tham mưu cho UBND quận ban hành Kế hoạch số 1360 ngày 23/11/2013 và KH số 270 ngày 7/5/2014 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 kết hợp với nội dung 5 xây 3 chống về chủ đề theo nội dung TP đã triển khai. Ngay sau khi có kế hoạch của quận ủy, UBND quận đã tổ chức quán triệt cho đội ngũ CB-CC. Trên cơ sở đó các đơn vị, cơ quan, địa phương quán triệt và tổ chức triển khai đăng ký những nội dung liên quan đến chỉ thị 29.

Nhằm đưa nội dung chỉ thị 29 vào thực tiễn, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, bên cạnh việc quán triệt trực tiếp tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị, UBND quận đã chỉ đạo Đài Truyền thanh quận xây dựng chuyên mục đưa vào chương trình hằng ngày tên sóng phát thanh, tạo ý thức thường xuyên cho cán bộ, công chức trong việc tthực hiện 5 xây, 3 chống theo Chỉ thị 29.

nbsp;

Đặc biệt, việc ứng dụng phần mềm và đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin được quận và các phường quan tâm. Các phường đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trang thông tin điện tử của địa phương. Đến nay 06/06 phường đều có trang thông tin điện tử. Đây là kênh thông tin chính thức của các phường trên các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh; là địa chỉ công khai các thủ tục hành chính để mọi tổ chức, cá nhân và nhân dân tiếp cận với dịch vụ hành chính công tốt nhất cũng như thông tin diễn ra trên địa bàn một cách nhanh chóng, tiện lợi. Việc phát triển, xây dựng Cổng thông tin điện tử là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 và những năm tiếp theo, nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của địa phương cũng như phục vụ cho tổ chức, công dân, tiến tới triển khai thực hiện phường điện tử.

nbsp;

Hội thi CB,CC, VC trẻ với cải cách hành chính

Trên cơ sở này cùng với sự hỗ trợ của quận, sự đầu tư của địa phương, phường Hòa Phát và Khuê Trung đã xây dựng mô hình một cửa điện tử vào cuối tháng 12 năm 2014. Tại phường Hòa Phát, qua 03 tháng triển khai áp dụng mô hình 3 trong 1, việc đăng ký khai sinh, nhập khẩu và BHYT cho trẻ được thực hiện cùng một lần đăng ký đã rút ngắn thời gian làm việc từ 20 còn 08 ngày. Điều này đã đem đến hiệu quả rất tích cực, được nhân dân hoan nghênh và rất hài lòng. Mô hình này hiện đang được áp dụng tại các phường khác trên địa bàn quận.

nbsp;

Nhằm tăng cường hơn nữa tính chuyên nghiệp cho cán bộ, công chức, Văn phòng UBND quận cùng phòng nội vụ quận đã tham mưu UBND quận tổ chức tập huấn các phần mềm ứng dụng CNTT, tập huấn giao tiếp đối với tổ chức và công dân; tổ chức các cuộc thi về công tác văn thư lưu trữ; Tăng cường thực hiện ứng dụng CNTT đặc biệt là sử dụng mail, hộp thư điện tử của TP. Kết quả này thể hiện rất rõ qua con số 85% CB-CC sử dụng mail 06 tháng đầu năm và cuối năm là 100% CB,CC đã sử dụng. Quận cũng đã củng cố tổ hỗ trợ công dân ở tổ một cửa quận…Trên cơ sở đó UBND quận thành lập ban tiếp công dân, đây là nỗ lực của quận và là một trong những quận đầu tiên thành lập ban tiếp công dân, có sự tham gia của Thành tra, Văn phòng, phòng nội vụ và đã chỉ đạo 06 phường thành lập các tổ hỗ trợ công dân hoạt động tại 06 phường đem lại hiệu quả cao.

nbsp;

Khai mạc Hội thi tìm hiểu về công tác VTLT năm 2014

Thực hiện nội dung 5 xây 3 chống, quận đã ban hành nhiều văn bản đánh giá CB,CC hằng tháng, thường xuyên quán triệt và chỉ đạo cụ thể. Về kỷ luật, kỷ cương, UBND quận ban hành công văn về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ đối với toàn thể CB,CC. Qua đó đã tổ chức kiểm tra 24/24 đơn vị hành chính sự nghiệp và xử lý 04 trường hợp liên quan đến đạo đức công vụ.

nbsp;

Trong việc chống tiêu cực, Trong năm 2014, UBND quận đã tổ chức 05 đợt tuyển dụng theo chủ trương của TP với kết quả 125 công chức phường và viên chức sự nghiệp trúng tuyển. Việc tuyển dụng được tổ chức một cách công khai, minh bạch, dân chủ và ngiêm túc, đúng quy định, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc tuyển dụng.

nbsp;

Năm 2015, thực hiện Chỉ thị 03 với chuyên đề:"Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"nbsp;gắn với Chỉnbsp; thị 29 đi sâu vào tính trung thực và trách nhiệm sẽ tạo sự đồng bộ trong việc triển khai thực hiện hiệu quả cải cách hành chính và các nội dung về 5 xây, 3 chống.

nbsp;

Ông Trần Viết Cự-Trưởng phòng Nội vụ quận cho biết, phòng sẽ tiếp tục tham mưu UBND quận thực hiện tốt một số nội dung liên quan Chỉ thị 29, đặc biệt là chuyển đổi vị trí công tác đối với một số công chức ở phường, nhất là lĩnh vực địa chính xây dựng; triển khai tiếp một số phần mềm công vụ, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; Tổ chức tập huấn một số kỹ năng mềm đối với CB-CC kể cả lãnh đạo; Đưa các ý kiến cải tiến đem lại nhiều tiện ích cho công dân, nâng cao chất lượng hành chính công.

Song song với các giải pháp này, quận Cẩm Lệ sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử quận; xây dựng bộ phận một cửa hiện đại quận và xây dựng một cửa điện tử tại 04 phường còn lại…với mục tiêu đem đến cho tổ chức, công dân dịch vụ hành chính công tốt nhất./.

Hồng Hạnh

nbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>