Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 26/05/2015 Lượt xem: 112


04 năm qua, Chỉ thị 03 ngày 15/4/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy được quận Cẩm Lệ triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng. Qua đó, các địa phương, đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng, từng Đảng viên đã có nhiều mô hình mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị tiếp tục đi vào chiều sâu, nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, đã đi vào trong suy nghĩ và việc làm của hầu hết cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong toàn xã hội; nhiều mô hình, cách làm ở địa phương, đơn vị đã lôi cuốn đông đảo của đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng đem lại kết quả thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và của Đảng bộ Quận đề ra hàng năm.

nbsp;

Đ/c Hồ Kỳ Minh - Bí thư quận ủy trao giấy khen cho các điển hình xuất sắc học tập và làm theo Bác

nbsp;

Bốn năm qua toàn quận đã có 117 tập thể và 138 cá nhân trong số các tập thể, cá nhân được các tổ chức cơ sở đảng, các ngành của quận tuyên dương, chọn đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy tuyên dương.

nbsp;

Ban Thường vụ quận ủy đã tuyên dương, khen thưởng 50 tập thể và 67 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân ở quận và Đảng ủy phường Hòa Thọ Đông được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Năm 2014, ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân.

nbsp;

Đ/c Trần Anh Đức - PBT Thường trực Quận ủy trao giấy khen cho các

điển hình xuất sắc học tập và làm theo Bác

nbsp;

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Kỳ Minh - Bí thư quận ủy nhấn mạnh: Trong thời gian đến, các cấp ủy Đảng tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03; nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả gắn với tình hình cụ thể của từng khu dân cư, đơn vị, tổ chức, đặc thù công việc của từng ngành, tổ chức, từng nhóm cán bộ công chức, viên chức theo các khối, ngành từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao; tập trung các nguồn lực thực hiện tốt công tác ASXH, 10 chương trình trọng tâm, đặc biệt là chương trình số 01; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của BTV Thành ủy về năm văm hóa văn minh đô thị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Xem kết quả thực hiện Chỉ thị 03 là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, khen thưởng đối với Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hằng năm.nbsp;

nbsp;

Đ/c Lê Văn Sơn - PBT, Chủ tịch UBND quận trao giấy khen cho các

điển hình xuất sắc học tập và làm theo Bác

nbsp;

Tại hội nghị, 28 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011-2015 được BTV quận ủy khen thưởng./.

Hồng Hạnh

nbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang