Thành lập Ban chỉ đạo khai thác nguồn thu, đôn đốc và chống thất thu thuế trên địa bàn quận
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/07/2015 Lượt xem: 53

Qua theo dõi tình hình thu ngân sách quận thì kết quả thu cân đối ngân sách trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm đạt 127,698 tỷ, đạt 59,4% so với dự toán.


Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo do đồng chí Phạm Nam Sơn-Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Ban chỉ đạo là Chi cục trưởng Chi cục thuế. Các thành viên ban chỉ đạo là lãnh đạo các ngành có liên quan ở quận như Văn phòng UBND, phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục thuế, Kinh tế, Thanh tra và Công an quận.

nbsp;

Ngoài ra, còn có Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch thu thuế, các giải pháp khai thác nguồn thu, rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp để có biện pháp thu nợ đọng thuế. Giao Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và Chi cục thuế quận là cơ quan thường trực giúp UBND quận phân công công việc cho Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo.

nbsp;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 và Quyết định 584/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND quận trước đây./.

nbsp;

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Thụy Linh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang