Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của quận
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/07/2015 Lượt xem: 65

Qua theo dõi tình hình thu ngân sách quận thì kết quả thu cân đối ngân sách trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm đạt 127,698 tỷ, đạt 59,4% so với dự toán.


Về kết quả chung đạt 127,852 tỷ, đạt 58,4% dự toán, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 127,698 tỷ. nbsp;Đáng chú ý nhất là về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã đạt 116,1% so với dự toán (riêng khối Chi cục đạt 203%, có 4/6 đã hoàn thành 100% trở lên, 2 phường còn lại cũng đạt từ 80-90%). Một số khoản thu thuế TNCN, phí, lệ phí đã đạt từ 70-80%. Riêng về thuế CTN/NQD đạt

nbsp;

Về khối phường, đến nay hầu hết đều đạt trên 50%, trong đó đáng chú ý phường Hòa Xuân đạt 72,7%, phường Hòa Thọ Đông đạt 61,4% đã góp phần vào kết quả chung của toàn quận../.

Thụy Linh

nbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang