Hộp thư điện tử, số điện thoại các cơ quan quận Cẩm Lệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/02/2014 Lượt xem: 67649


STT ĐƠN VỊ SỐ ĐT EMAIL
  Khối cơ quan nhà nước    
1 Văn phòng HĐND và UBND 3674159 vpubnd-camle@danang.gov.vn
2 Phòng Nội vụ 3674163 noivu-camle@danang.gov.vn
3 Phòng Tư pháp 3674161 tuphap-camle@danang.gov.vn
4 Thanh tra 3674164 thanhtra-camle@danang.gov.vn
5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 3674167 tnmt-camle@danang.gov.vn
6 Phòng Kinh tế 3674169 kinhte-camle@danang.gov.vn
7 Phòng LĐ-TB và XH 3674168 ldtbxh-camle@danang.gov.vn
8 Phòng Quản lý đô thị 3674166 qldt-camle@danang.gov.vn
9 Đội KTQTĐT 3674162 dktqtdt-camle@danang.gov.vn
10 Phòng Y tế 3675827 yte-camle@danang.gov.vn
11 Phòng GD và ĐT 3674214 gddt-camle@danang.gov.vn
12 Phòng TC-KH 3674171 tckh-camle@danang.gov.vn
13 Phòng VH-TT 3674170 vhtt-camle@danang.gov.vn
14 TT Dân số gia đình và trẻ em 3674466 danso-camle@danang.gov.vn
15 BQL các dự án đầu tư XDCB 3672909 bqlxdcb-camle@danang.gov.vn
16 Văn thư VP HĐND và UBND 3674157 vanthu-camle@danang.gov.vn
17 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 3674174 bptnhs-camle@danang.gov.vn
18 Ban quản lý các chợ   bqlccl@danang.gov.vn
19 Trung tâm Văn hóa - Thể thao 3674566 ttvhttcl@danang.gov.vn
20 Đài Truyền thanh 3673700 dttcl@danang.gov.vn
21 Ban  Giải phóng mặt bằng   gpmbcl@danang.gov.vn
  Khối UBND các phường    
1 UBND phường Hòa Thọ Đông 3879272 ubndphoathodong@danang.gov.vn
2 UBND phường Hoà Xuân 3846494 unbdphoaxuan@danang.gov.vn
3 UBND phường Khuê Trung 3846213 ubndpkhuetrung@danang.gov.vn
4 UBND phường Hoà Thọ Tây 3675251 unbdphoathotay@danang.gov.vn
5 UBND phường Hoà Phát 3660436 unndphoaphat@danang.gov.vn
6 UBND phường Hoà An 3660253 ubndphoaan@danang.gov.vn

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang