Cẩm Lệ khen thưởng 24 điển hình tập thể, cá nhân dân vận khéo
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/10/2015 Lượt xem: 96

Chiều ngày 6/10, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị thi đua yêu nước ngành dân vận và phong trào “ Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2015.


Quang cảnh hội nghị

nbsp;

Trong những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn quận Cẩm Lệ gắn chặt với nhiệm vụ giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ trương lớn này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân góp phần đưa quận Cẩm Lệ để quận Cẩm Lệ từ một vùng nông nghiệp ven nội thành trở thành quận có diện mạo đô thị đổi mới, phát triển nhanh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Các phong trào được phát động làm cho nhiều cán bộ, đảng viên tích cực hơn trong việc bám cơ sở, sâu sát tình hình, lắng nghe, chia sẻ, trân trọng ý kiến của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, gương mẫu đi đầu trong những việc khó, việc mới. Nhiều điển hình, mô hình cá nhân dân vận khéo xuất hiện với công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc gắn với việc vận động với các chủ trương lớn của Thành phố như: giải tỏa đền bù, giúp đỡ hộ nghèo, học sinh bỏ học, cảm hóa giúp đỡ thiếu niên hư, phòng chống bạo lực gia đình, chương trình 5 không 3 có, năm văn hóa văn minh đô thị.

nbsp;

Khen thưởng tập thể điển hình " dân vận khéo"

nbsp;

Tại hội nghị, Quận ủy Cẩm Lệ đã tuyên dương, khen thưởng cho 24 điển hình tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác dân vận giai đoạn 2010-2015. Khối dân vận phường Hòa Xuân được tuyên dương, khen thưởng tại đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận Trung ương./.

Hồng Hạnhnbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang